Akademia Przedszkolaka w Czerowonym Borze

Punkt Przedszkolny Akademia Przedzkolaka Fundacji Dialog przeznaczony jest dla dzieci uchodźdzów i cudzoziemców przebywających w Ośrodku dla uchodźców w Czerwonym Borze prowadzonym przez Urząd ds. Cudzoziemców.

Placówka posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Gminy w Zambrowie.

Punkt funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego.

Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym Akademia Przedszkolaka sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

W punkcie przedszkolnym zatrudniony jest nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Emilia Tyszko z którą stale współpracują wolontariusze z różnych krajów Europy w ramach wolontariatu EVS. Nasza placówka posiada akredytację Narodowej Agencji Programu “Młodzież w działaniu”. Projekt realizowany przez nas w Akademii Przedszkolaka zdobył nagrodę Komisji Europejskiej dla najlepszych projektów wolontariatu europejskiego EVS.

Adres placówki:
Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka
18-400 Czerwony Bór 24/1, sala nr 12
tel.: 86 215 35 34,

Skip to content