W dniu 28 – 29 czerwca 2019 r . Fundacja Dialog zorganizowała szkolenie i konsultacje specjalistyczne z TBRI dla zawodowych rodzin zastępczych z będących w systemie pieczy zastępczej Miasta Białegostoku.

TBRI – Trust-Based Relational Intervention® -Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

Szkolenia i konsultacje są prowadzone przez trenerów Koalicji na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej: Annę Maciejczuk, Edytę Wojtasińską, Jarosław Wojtasińskiego, Klaudię Chazan ze Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”. Szkolenia i konsultacje są realizowane przez Fundację Dialog w ramach zadania publicznego „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego” i jest dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Skip to content