Chcesz uzyskać kwalifikacje do bycia rodziną zastępczą? Myślisz o tym, żeby dodatkowo zająć się dziećmi?Chciałbyś być rodzicem? Chciałbyś sprawdzić, czy to dla Ciebie, dla Was? Przyjdź na spotkanie!

Zapraszamy osoby, małżeństwa, które chciałyby zostać rodziną zastępczą.

Razem z z miastem Białystok oraz powiatem białostockim organizujemy szkolenie dla kandydatów na rodziny: zastępcze zawodowe, zastępcze niezawodowe lub na prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Szkolenie jest nieodpłatne, obejmuje trzy weekendy. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Białegostoku i powiatu białostockiego. 

Pierwsze planowane szkolenie odbędzie się 22-24 kwietnia 2022 roku.

Możesz ukończyć szkolenie, porozmawiać ze specjalistami i osobami, które prowadzą takie rodziny i podjąć decyzję, czy to rzeczywiście dla Ciebie, dla WAS!

Obiecujemy:

– nabycie kompetencji rodzicielskich i sprawdzenie, czy to zadanie dla Ciebie/Was
– rzetelne informacje i edukację,
– wymianę doświadczeń z osobami, które tworzą rodziny podczas szkolenia (to
są nasi prowadzący!)

Możesz również zdecydować się na pomoc w byciu rodziną zastępczą w formie wolontariatu,
mentoringu, konsultacji specjalistycznych czy opieki wytchnieniowej (dopuszczamy też inne formy, według Twoich/Waszych preferencji).

Pomożemy w załatwieniu niezbędnych formalności.

Zadzwoń, zapytaj, przyjdź!!!

Osoba do kontaktu ze strony Fundacji Dialog: Anna Tomulewicz, tel. 609 606 669.

Szkolenie odbędzie się w Białymstoku.

 

Projekt „Centrum Reintegracji Rodziny” nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

                                           

Skip to content