Wszystkich rodziców zainteresowanych uczęszczaniem ich dzieci na bezpłatny kurs języka angielskiego zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 10 września o godzinie 16:00 przy ul. ks. Abramowicza 1.

Kurs językowy skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Białegostoku oraz gmin: Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Supraśl oraz Zabłudów. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, które korzystają ze świetlic środowiskowych oraz są w pieczy zastępczej lub skieruje je asystent rodziny, pracownik socjalny lub pedagog szkolny. 

Miejsce odbywania się zajęć: Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Zajęcia z języka angielskiego są organizowane w ramach projektu “Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

Skip to content