ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA! 

Kurs będzie realizowany na różnych poziomach trudności w zależności od znajomości języka. Aby zgłosić udział dziecka w zajęciach należy zgłosić się do biura PROJEKTU FUNDACJA DIALOG ul. ks. Abramowicza 1 II piętro lub wysłać zgłoszenia na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com. 

W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, które korzystają ze świetlic środowiskowych, pieczy zastępczej lub są z rodzin przeżywających trudności rodzinne (błękitna karta, pomoc GOPS, MOPS, rodzina korzysta z pomocy żywnościowej), wychowawcze (zaświadczenie od pedagoga szkolnego).

Miejsce odbywania się zajęć: Parafia św. Rocha ul. ks. Abramowicza 1, Białystok – sale na II piętrze (Fundacja DIALOG).

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalany po zebraniu grup na poszczególnych poziomach znajomości języka. Spotkanie z rodzicami i dziećmi 11 września 2019 r. godz.16:00. Prosimy o zapoznanie się z rozkładem zajęć dzieci.

Kurs obejmuje zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie: www.fundacjadialog.pl.  Zgłoszenia dzieci oraz młodzieży do udziału w kursach mogą dotyczyć zarówno pojedynczych osób, jak i grup zgłaszanych przez placówki wsparcia dziennego z terenu wyżej wymienionych gmin.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 788 879 776 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Zapraszamy! 

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Skip to content