Fundacja Dialog przyjmuje do 1 lipca zgłoszenia na warsztaty skierowane do rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Planowany termin zajęć: 4 lipca godzina 16:00,  przy ul. ks. Abramowicza 1 piętro II. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Razem możemy więcej II” numer RPPD.07.02.02-20-0004/18 z RPOWP na lata 2014 – 2020, oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami mogą być: prawni opiekunowie (w tym będący w systemie pieczy zastępczej) i rodzice przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, będący w niekorzystnej sytuacji życiowej, korzystający z pomocy instytucjonalnej zamieszkujący w obszarze gmin BOF:

  • BIAŁYSTOK
  •  CHOROSZCZ
  • DOBRZYNIEWO
  • JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
  • SUPRAŚL
  • ZABŁUDÓW
  • TUROŚŃ KOŚCIELNA

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Fundacji DIALOG ul. ks. Abramowicza 1 piętro lub pod numerem telefonu 664 765 111 lub e-meilowo: projekty123@o2.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Potrzebne dokumenty: 

KARAT ZGŁOSZENIOWA_rodzice i prawni opiekunowie

KARAT ZGŁOSZENIOWA_pracownicy i wolontarisze

 

Skip to content