Federacja Białystok współrealizująca projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym szkoleniu TSR (Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach) I i II stopień.

TERMIN SZKOLENIA : I stopień: 8-10.09, 14-15.10, 18-19.11.2017 roku, II stopień: terminy ustalone z grupą podczas zajęć pierwszego stopnia.

Program szkolenia:

  • Założenia i źródła TSR
  • Pomocne umiejętności i postawa „niewiedzy”
  • Tworzenie kontekstu spotkania
  • Formowanie celu pracy terapeutycznej
  • Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
  • Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów „świata bez problemu”
  • Praca w oparciu o wyjątki
  • Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
  • Monitorowanie wprowadzanych zmian
  • Pomocne techniki

Prowadzący: dr J. Szczepkowski, mgr A. Lewiński oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań w Toruniu

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Białystok (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: zarzad@federacjabialystok.pl do dnia 30 lipca 2017 roku.

Skip to content