Fundacja Dialog realizuje aktualnie projekt „Bezpieczeństwo dzieci w ośrodku dla cudzoziemców Budowlani” w Białymstoku. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Założenie to jest realizowane poprzez szereg działań skierowanych do różnych grup odbiorców: profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi uchodźców (przede wszystkim współpracujących z naszą Fundacją), pracowników ośrodka dla cudzoziemców „Budowlani”, rodziców oraz samych dzieci mieszkających na terenie ośrodka (w wieku 5 – 18 lat). Działania te mają przede wszystkim formę szkoleń i warsztatów zapoznających uczestników z zagadnieniem przemocy wobec dzieci, diagnozą przemocy, interwencją oraz wychowaniem bez przemocy. Rezultatem projektu będzie większa świadomość wszystkich uczestników na temat rozpoznawania oraz zapobiegania przemocy wobec dzieci a w konsekwencji – zwiększone bezpieczeństwo dzieci uchodźców mieszkających na terenie ośrodka. Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2017 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Skip to content