Zszyjmy marzenia

with Brak komentarzy

W ramach akcji „Zszyjmy marzenia” zbieramy środki finansowe na pomoc grupie uchodźczyń z Syrii mieszkających w Jordanii.

Chcemy zebrać pieniądze na zorganizowanie kursów zawodowych dla grupy dwunastu kobiet, które uciekły z Syrii. Teraz zamieszkują w Jordanii, w mieście Irbid i pragną zapewnić stabilny byt sobie i swoim dzieciom. Są gotowe do pracy, ale potrzebują przygotowania zawodowego i sprzętu, na którym mogłyby pracować.

Ich marzeniem jest dająca samodzielność praca krawiecka. Do tego potrzebują niezbędnych narzędzi, takich jak maszyny do szycia oraz kursy zawodowe, w trakcie których poznają tajniki tej pracy.

Wesprzeć akcję można poprzez stronę: https://pomagam.pl/zszyjmymarzenia

Więcej informacji znajduje się tu: https://fundacjadialog.pl/pomoz-syryjskim-uchodzcom/

Rozeznanie rynku – Animator Młodzieżowej Sceny Twórczości

with Brak komentarzy

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Fundację Dialog, zwracam się z prośbą o wskazanie miesięcznego kosztu pracy animatora młodzieżowej sceny twórczości o zakresie obowiązków wskazanym poniżej.

Zatrudnienie w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego – Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

REALIZACJA:

Projekt realizowany jest na terenie gmin BOF – Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo, Juchnowiec, Supraśl, Zabłudów .

Okres zatrudnienia: lipiec 2017 r. – sierpień 2019 r. w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

ZADANIA ANIMATORA:

 1. animowanie, moderowanie,
 2. inicjowanie i organizowanie spotkań działań, warsztatów,
 3. animowanie kontaktów pomiędzy beneficjentami, kadrą i społecznością lokalną,
 4. angażowanie społeczności lokalnej oraz twórców,
 5. diagnozowanie potencjału grupy młodzieżowej,
 6. rozbudzenia zainteresowań kulturalnych wśród uczestników projektu,
 7. ukazania nowych metod spędzania wolnego czasu,
 8. kształtowania tzw. świadomości kulturalnej,
 9. diagnozy potrzeb kulturalnych uczestników projektu,
 10. sporządzenia dokumentacji wykonanej pracy.

WYMAGANIA:

Zgłoszenia mogą złożyć Kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,
 2. 2 letnie doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym;
 3. umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami;
 4. znajomość środowiska osób niepełnosprawnych, organizator imprez w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne;
 5. umiejętność facylitowania procesów grupowych, umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań;
 6. znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne;
 7. znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej;
 8. umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 9. umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. uczciwość, rzetelność w pracy,
 11. mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

ZATRUDNIENIE:

 1. w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.
 2. Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o przesłanie zgłoszenia.
 3. Z każdym z Kandydatów, którzy spełnią warunki zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Zamawiający oceni predyspozycje do pełnienia funkcji Animatora Młodzieżowej Sceny Twórczej.
 4. Umowa zostanie podpisana po indywidualnej rozmowie z pracownikami Projektu potwierdzającej posiadane doświadczenie i kwalifikacje.
 5. Miejsce realizowania usług: siedziba Fundacji DIALOG i punkty wsparcia w gminach: Białystok, Supraśl, Choroszcz, Zabłudów, Juchnowiec.

OFERTA CENOWA/ZGŁOSZENIE powinno zawierać:

 1. Proponowany miesięczny koszt pracy animatora
 2. list motywacyjny
 3. CV z opisem przebiegu pracy, posiadanego doświadczenia z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2014 r. poz. 1182),
 4. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Wszystkie składane załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis Kandydata (np. w formie skanu).

KONTAKT Z OGŁASZAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Fundacji DIALOG do kontaktu z Kandydatami jest Pan Marcin Kruhlej, Koordynator Projektu, adres e-mail: mkruhlej@gmail.com, tel. 505 965 634.

Oferty/zgłoszenia należy przesyłać do dnia 8 czerwca 2017 r. na adres e-mail: mkruhlej@gmail.com.

Przedstawione rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Animator młodzieżowej sceny twórczości – rozeznanie cenowe

Superwizja dla osób pracujących z dziećmi

with Brak komentarzy

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku współrealizujący projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym spotkaniu superwizyjnym w terminie 29 maja o godzinie 10.00

NA SPOTKANIE SUPERWIZYJNE  Dla osób pracujących z dziećmi-

TERMIN SPOTKANIA : 29 maja 2017 roku

GODZINY: 10.00 – 15.00

MIEJSCE: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, 15-449 Białystok, ul. Proletariacka 21

Celem superwizji zewnętrznej jest wspieranie kadry w realizacji prawidłowej jakości pracy, ukierunkowanie pracy oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Superwizja daje możliwość wymiany doświadczeń i propozycji zajęciowych z dziećmi, prowadzą ja osoby z największym doświadczeniem w tego rodzaju pracy.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest  przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) na numer fax 85 65 21 836 lub zeskanowanej na e-mail: marta-daniszewska@wp.pl do dnia 21 maja 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 28 maja 2017 r. (niedziela) w godzinach 12.00 – 15.00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (dawniej Białostockie Muzeum Wsi, droga na Augustów).

Program imprezy w godzinach 12.00 – 15.00:

12.00 Rozpoczęcie na terenie skansenu (plac zabaw obok spichlerza i domu z zabawkami).

 • 12.15 pokaz sokolniczy.
 • Warsztaty garncarskie – prowadzi P. Mirosław Piechowski – garncarz z Czarnej Wsi Kościelnej.
 • Warsztaty rzeźbiarskie – prowadzi P. Marek Szyszko – rzeźbiarz.
 • Warsztaty wykonywania zabawek – prowadzi P. Piotr Gutowski.
 • Malowanie twarzy – prowadzą pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej.
 • Spotkanie z zawodnikami futbolu amerykańskiego Lowlanders Białystok.
 • Paczki z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków rodzin zastępczych ufundowane przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.
 • Punkt Informacyjny o rodzicielstwie zastępczym MOPR – prowadzą pracownicy zespołu d.s. pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Białymstoku oraz rodziny zastępcze, które podzielą się własnym doświadczeniem. Można będzie uzyskać informacje jak zostać rodzicem zastępczym.
 • Punkt informacyjny Fundacji Dialog – prowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Dialog. Będzie można uzyskać informacje jak zostać mentorem – wolontariuszem i pomagać wychowankom pieczy zastępczej.
 • Wspólny poczęstunek – potrawy regionalne przygotuje P. Danuta Bagińska z członkami stowarzyszenia „BArWa”, którego jest prezesem.
 • Ognisko z kiełbaskami.

Mapa muzeum

 

Organizatorzy pikniku:

 

Caritas Archidiecezji Białostockiej

nowe logo mini

 

Fundacja Dialog

logo-300x279

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

logo-mopr1

 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Logo-PMKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/058/2017 – roztrzygnięcie

with Brak komentarzy

W związku z procedurą zapytania ofertowego nr  1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 dotyczącego przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji pragniemy poinformować, że w poszczególnych częściach zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 908,00 zł/ osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs spawacz metodą TIG (cześć teoretyczna i praktyczna) – Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz – 2250,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Kurs prawo jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 1200,00 zł/osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs pilarz (część teoretyczna i praktyczna) – ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, Inventum Sp. z o.o. – 595,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Szkolenie BHP – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “VECTOR” Piotr Gordon, ul. Poleska 52, 15-874 Białystok – 55,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie ofertowe 1.2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/058/2017 z dnia 04.04.2017 r.

with Brak komentarzy

Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/058/2017 zostało unieważnione w związku z faktem, że złożone oferty przekraczały kwotę założoną na realizację usługi w budżecie projektu.

Postępowanie na realizację usługi zostanie ogłoszone ponownie w najbliższych dniach.

 

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 12.04.2017 r. w następujących punktach:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucją certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16.
2. Efektem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji których dotyczy zapytanie stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
3. Usługi szkoleniowe powinny być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
4. W ramach zamówienia przewidujemy realizację następujących kursów zawodowych oraz szkoleń:
– Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych (część teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 40 godzin – 15 uczestników
– Kurs spawacz metodą TIG (cześć teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 103 godziny – 10 osób
– Kurs prawo jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna) – 15 uczestników
– Kurs pilarz (część teoretyczna i praktyczna) nie mniej niż 120 godzin – 10 uczestników
– Szkolenie BHP nie mniej niż 8 godzin – 50 uczestników
5. Zamawiający wybierze jednego wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację całości Zamówienia.
REGULACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu program kursu, który winien być zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz.U. z 2014 r, poz. 622) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybów i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667).
2) Uczestnikami kursu będą osoby uczestniczące w projekcie: „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” RPO.07.01.00-20-0058/16.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, w zakresie każdego z kursów.
4) Wykonawca zorganizuje kursy zawodowe na terenie gminy Michałowo, której uczestnicy są objęci wsparciem w ramach projektu lub zapewni uczestnikom transport do miejsca realizacji szkolenia
5) W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe (xero, książki, itp.) oraz ubrania robocze wchodzą w skład kosztu szkolenia.
6) W przypadku gdy kurs w danym dniu, będzie trwał dłużej niż 4 godziny Wykonawca zapewni uczestnikom przerwę kawową. W przypadku gdy kurs zawodowy, w ramach której przewidziano przerwę kawową dla tej samej grupy osób w danym dniu, będzie trwał dłużej niż 6 godziny Wykonawca zapewni także catering w postaci dwóch dań (zupy i drugiego dania) oraz napoju.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji przebiegu szkolenia.
8) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, harmonogram, dokumenty związane z kosztami kursu, listy obecności uczestników.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia kursu, następujących dokumentów:
a) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
b) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
c) kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczone za zgodność z oryginałem;
d) kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem;
11) Wykonawca, w trakcie realizacji zajęć zapewni dla każdego z uczestników każdego z kursów ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w wysokości 10 000 zł przypadającej na osobę.
12) Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
a) nie zgłoszeniu się uczestników na kurs,
b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób,
c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
13) Wykonawca zapewni wykładowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem kursu.
14) Wykonawca ma obowiązek poddania się kontroli dokonanej przez Zamawiającego oraz uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy oraz zapewnienia kontrolującym prawa wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją danego kursu.
15) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy.
16) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., 2135 ze zm.) przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych osób skierowanych na kurs.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Fundacja Dialog, ul. Ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zmienione

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Praca “Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu”

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog poszukuje osoby z doświadczeniem w rozliczaniu i monitoringu projektów finansowanych z funduszy europejskich do pracy przy projektach realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020, w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Poszukujemy kandydata/tki na stanowiska:

 1. Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu

Miejsce pracy: Białystok

OPIS ZADAŃ:

 • monitoring wskaźników w projekcie
 • kontrola przepływów finansowych
 • rozliczanie projektu
 • sprawozdawczość projektu
 • kontakty z Instytucją Zarządzającą
 • obsługa SL2014
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • współpraca z partnerami projektu

WYMAGANIA:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym (stanowisku przy realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich)
 • Znajomość obowiązujących w ramach perspektywy 2014-2020 wytycznych, niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów
 • Znajomość systemu SL 2014
 • Doświadczenie w realizacji projektów dotyczących:aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w wymiarze ½ etatu
 • Pełną wyzwań i ciekawą pracę, dającą możliwość realnego rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i wyników pracy
 • Samodzielność w działaniu
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach i możliwość realizacji własnych pomysłów

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres email: mkruhlej@gmail.com w tytule maila wpisując nazwę stanowiska: Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Do przesłanej ofert prosimy dołączyć następująca klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).”

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby zainteresowane pełnieniem funkcji doradcy zawodowego w projekcie p.n. „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII., Działanie 7.1: Rozwój działań aktywnej integracji.

zapytanie doradca

Wolontariusze EVS poszukiwani

with Brak komentarzy

Pilnie poszukujemy wolontariusza do projektów EVS Next stop Europe oraz EVS YoCocinoEmpleo w Madrycie. Osoby zainteresowane projektem EVS YoCocinoEmpleo prosimy o wysłanie cv i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres wolontariat@mentoring.pl do 28.03.2017 w tytule maila wpisując Next stop Europe. Natomiast zainteresowanych projektem EVS YoCocinoEmpleo prosimy o wysłanie cv i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres wolontariat@mentoring.pl do 31.03.2017 w tytule maila wpisując YoCocinoEmpleo.

Szczegóły projektów w plikach poniżej:

Next stop Europe

YoCocinoEmpleo

1 9 10 11 12 13