Zespół

Mariam Alhasan

Studentka w Uniwersytetu w Białymstoku. Cztery lata temu przejechała z Syrii. Na początku była wolontariuszką w fundacji a obecnie pracuje jako mentorka wolontariuszy europejskich oraz uczestniczy w nowym programie „zszyjmy marzenia” który zajmuje się zbieraniem pieniędzy na pomoc kobietom, uchodźcom z Syrii, w Jordanii. Prace w Fundacji łączy z pracą w Caritas na stanowisku doradcy międzykulturowego. Biegle posługuje się takimi językami jak: Polski, Angielski, Arabski, Rosyjski, Francuski.

Anush Antonyan

Asystentka cudzoziemców. Pracuje w Fundacji od roku 2010. Do jej obowiązków należy m.in. pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, pośrednictwo w wynajmie mieszkań, a także ułatwienie kontaktu ze służbą medyczną. Współpracuje również z Caritasem Archidecezji Białostockiej. Prywatnie mama dwójki dzieci, fanka nostalgicznej poezji i dobrej kuchni. Pochodzi z Armenii.

Dzhamilya Boltova

Dzhamilya urodziła się w Bammatjurt w Dagestanie. Po zakończeniu szkoły średniej wstąpiła do Gudermerskiej  Szkoły Pedagogicznej. Po zdobyciu wyższego wykształcenia zaczęła pracować jako nauczycielka  w szkole podstawowej  a następnie w szkole średniej w Czeczenii. Dzhamilya wraz z rodziną od roku 2014  mieszka w Białymstoku. Obecnie pracuje z ramienia naszej fundacji jako pomoc nauczyciela w SP 15 i SP 47 w Białymstoku. Jest mamą 4 dzieci.

Elżbieta Chołko

Jest absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada licencjat. Obecnie studiuje na studiach podyplomowych edukację elementarną. W fundacji działa od 8 lat. Zaczęła jako wolontariuszka w Programie Starszy Brat Starsza Siostra. Od 6 lat pracuje w ośrodku dla cudzoziemców, gdzie w imieniu fundacji zajmuje się pracą edukacyjną z dziećmi i opiekuje się wolontariuszami europejskimi EVS.

Elżbieta Czerkacz

W fundacji pracuje jako specjalista ds.mentoringu i wolontariatu łączy w pary wolontariuszy-mentorów z dziećmi będącymi w systemie pieczy zastępczej. Przez wile lat z mężem Michałem prowadziła rodzinne domy dziecka.  Jest pracującą emerytką która lubi żyć, doświadczać emocji, stawiać pytania, poznawać nieznane.

Monika Drahejm

W fundacji pracownik socjalny od 2014 r.  Pracuje z osobami eksmitowanymi oraz wychodzącymi z bezdomności. Pracuje również z osobami bezdomnymi w Noclegowni Caritas Archidiecezji Białostockiej. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku nauki o rodzinie specjalność praca socjalna oraz Uniwersytetu w Białymstoku specjalność polityka społeczna. Jej pasją jest śpiewanie, realizuje to w scholi wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, do której należy.

Satsita Dzhamaldinova

W fundacji pracuje jako pomoc nauczyciela, pomaga polskim nauczycielom w nauczaniu dzieci pochodzących z Czeczenii. Jest mamą trójki dzieci. Pochodzi z Czeczenii.

Tatiana Falkowska

Absolwentka polonistyki i filologii rosyjskiej. W Fundacji od roku 2005. Bliskie są jej problemy edukacji dzieci i młodzieży uchodźczej, prowadzi bibliotekę, uczy języka polskiego jako obcego. Specjalistka ds. merytorycznych w projekcie „Szkoła Różnorodności”. Wraz z doradcami międzykulturowymi i pomocami nauczyciela zajmuje się edukacją międzykulturową w białostockich szkołach.

Beata Kardasz

W fundacji pracuje jako specjalista ds.mentoringu i wolontariatu, szkoli wolontariuszy i łączy ich w pary z dziećmi będącymi w systemie pieczy zastępczej. Jest nauczycielem dyplomowanym, polonistą, ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, pracowała jako wicedyrektor ds. wychowawczych w V LO w Białymstoku.

Marina Mezhidova

Od 2009 roku zajmuje się pomocą uchodźcom m.in. z Czeczeni, Syrii, Rosji, Gruzji, Ukrainy, Białorusi. Wspiera ich przy wypełnianiu dokumentów urzędowych, poszukiwaniach pracy, a także przy znalezieniu lokum. Ma troje dzieci. Lubi gotować, najbardziej czeczeńskie manty. Pochodzi z Czeczeni.

Joanna Popko

Pracuje w Fundacji prawie od początku. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami EFS, zarówno w ramach ZPORR, jak i POKL. Administruje i zarządza wieloma projektami społecznymi. Szczęśliwa mama czterech córek.

 Iza Kalwas i Magda Suchocka

Ich pasją jest księgowanie?

 Satsita Shadieva

Pochodzi z Inguszetii, do Polski przyjechała w 2008 roku. Jest mamą 3 córek. Pracuje w szkole podstawowej jako pomoc nauczyciela. Jej zadaniem jest wspieranie i opeka nad dziećmi cudzoziemskimi w nauce i funkcjonowaniu w szkole, pośredniczenie pomiędzy rodzicamii i nauczycielami oraz miedzy dziećmi i nauczycielami.

Janusz Trochimiak

Radca Prawny Janusz Marcin Trochimiak nr wpisu BŁ/967. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2002 roku. Od 13 lat związany zawodowo i naukowo z problematyką legalizacji pobytu oraz ochroną cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe „Migracje Międzynarodowe” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski Od czerwca 2013 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Białymstoku która specjalizuje się między innymi w obsłudze prawnej Cudzoziemców. Od 2013 roku członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku Od czerwca 2015 r. świadczy pomoc prawną Cudzoziemcom w Fundacji DIALOG w Białymstoku

Emilia Tyszko

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest nauczycielem pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiem. Od 2011 r pracuje jako pedagog Akademii Przedszkolaka w Czerwonym Borze i stale współpracuje z wolontariuszami z rożnych krajów Europy w ramach wolontariatu EVS organizowanego przez naszą fundację. Prywatnie mama 7- letniego Igora.

Ewelina Wasiluk

Pracuje w Fundacji od roku 2011. Zajmuje się szkołą językową, przedszkolem muzycznym i obsługą sekretariatu. Pracowała przy organizowanych przez Fundację projektach, a także koordynowała projekt „Szansa na integrację”. Pracuje również w Mentorze. Od niedawna zmaga się z rolą mamy.

Sebastian Wiśniewski

W fundacji jest mentorem osób bezdomnych mieszkających w naszej Noclegowni, Ośrodku Pobytu Tymczasowego i mieszkaniach wspieranych rozproszonych. Pracuje również w Caritas Arch. Białostockiej gdzie jest kierownikiem dwóch Noclegowni.

Wiesława Muśko