Zarząd Fundacji

Michał Gaweł – prezes zarządu

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych ukończył studia politologiczne, a na Wydziale Filozofii studia filozoficzne. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Do 2012 r. pracował jako nauczyciel, jest nauczycielem dyplomowanym. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi m.in. był wiceprezesem Fundacji Starszy Brat Starsza Siostra – Polska. Autor i współautor oraz koordynator wielu projektów. Od 2001 roku do chwili obecnej prezes zarządu Fundacji Dialog, od czerwca 2009 zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej. Jest członkiem spółdzielni socjalnej Tylwica. Redaktor i współredaktor publikacji z zakresu mentoringu, wolontariatu, streetworkingu. Prywatnie maż Asi i tata dwóch synów i trzech córek.

 

Mateusz Suchocki – wiceprezes zarządu  

Pedagog i ekonomista. Związany z Fundacją od początku jej istnienia. Zajmuje się rozliczaniem i koordynowanie finansowym projektów.Wieloletni koorynator wolontariatu w Fundacji. Wykształcił i przygotował do pracy wielu młodych wolontariuszy. Obecnie uczy „przedsiębiorczości”  młodzież w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Z pasji i konieczności również główny księgowy i doradca z tego zakresu.

 

Marcin Kruhlej – wiceprezes zarządu

Absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Realizator i pomysłodawca wielu projektów. Ukończył kurs „Profesjonalny menedżer w NGO” na warszawskiej uczelni Collegium Civitas, oraz kurs z Podstaw Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej. Obecnie również prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi z województwa podlaskiego. Nagrodzony w plebiscycie Gazet Wyborczej „Przystanek młodzi” za serce dla innych, pomoc bliźnim i mobilizowanie ich do działania.

Agata Butarewicz – Głowacka

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister filologii angielskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W Fundacji jedna z pierwszych wolontariuszek. Autorka publikacji i prac naukowych związanych z pieczą zastępczą, systemem wsparcia rodziny oraz wdrażaniem idei mentoringu. W Fundacji zajmuje się głównie wolontariatem, w tym projektami Wolontariatu Europejskiego (EVS). Prywatnie mama małej Hani.

Izabela Dąbrowska

Doradca zawodowy i pośrednik pracy, koordynator projektów finansowanych ze środków EFS głównie skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Magister prawa i europeistyki, politolog. Z Fundacją Dialog związana od maja 2017 roku. Prywatnie żona Andrzeja i mama Dominiki.  Miłośniczka muzyki, kina i teatru.

Wiesława Muśko