kursy języka polskiego

Kursy języka polskiego adresowane są w szczególności do cudzoziemców, którzy otrzymali zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, niedługo przebywają na terenie Polski i nie mają dostępu do innych możliwości nauki języka. Fundacja od 2008 roku realizuje kursy języka polskiego dla cudzoziemców, głównie w ramach Indywidualnych Programów Integracji oraz dla wolontariuszy europejskich. Ten czas pozwolił na nawiązanie współpracy z wieloma doświadczonymi lektorami oraz wypracowywanie swoich metod pracy. Nasze kursy prowadzone są przez lektorów z dużym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego.