Kursy języka polskiego

Kursy języka polskiego adresowane są w szczególności do cudzoziemców, legalnie przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz zgody na pobyt tolerowany i ze względów humanitarnych lub posiadają status uchodźcy/ochronę uzupełniającą. Fundacja od 2008 roku realizuje kursy języka polskiego dla cudzoziemców, głównie w ramach Indywidualnych Programów Integracji oraz dla wolontariuszy europejskich. Ten czas pozwolił na nawiązanie współpracy z wieloma doświadczonymi lektorami oraz wypracowywanie swoich metod pracy. Nasze kursy prowadzone są przez lektorów z dużym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs języka polskiego

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji