Asystenci rodzin

 

Anush Antonyan i Marina Mezhidowa

 

Dyżury asystentek:
ul. Ks. Abramowicza 1, Białystok
Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
Tel.: 85 742 40 90

Do zakresu pomocy oferowanej przez asystentów rodzinnych należy głównie:

 • towarzyszenie rodzinie cudzoziemskiej w rozwiązywaniu trudnych dla niej sytuacji;
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkań, nawiązywanie kontaktów z właścicielami mieszkań, pośredniczenie w kontaktach z wynajmującymi, wprowadzenie w realia białostockiego rynku mieszkaniowego,
 • tłumaczenie obowiązujących zasad, pomoc w płaceniu rachunków;
 • popularyzacja wiedzy na temat sytuacji cudzoziemców w Polsce oraz różnic kulturowych mających wpływ na wzajemne relacje, wśród społeczności lokalnej, a zwłaszcza w sytuacjach kontaktu z właścicielami mieszkań i pracodawcami (jest to niezmiernie istotne, gdyż społeczeństwo polskie często kieruje się różnego typu stereotypami nt. cudzoziemców, co wywołuje obawy wśród potencjalnych wynajmujących i pracodawców);
 • pomoc w poszukiwaniu pracy oraz w kontaktach z pracodawcami;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej na etapie poszukiwania i ubiegania się o pracę;
 • towarzyszenie podczas wizyt u lekarza;
 • pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach z instytucjami (np. Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta);
  pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych;
 • informowanie beneficjentów o przysługujących im świadczeniach oraz sposobach ubiegania się o nie;
 • przekazywanie informacji o miejscach, do których mogą się zwracać ze swoimi problemami (np. nt. placówek świadczących pomoc psychologiczną);
 • wyjaśnianie istniejących różnic kulturowych, istotnych dla jakości procesu integracji.