Asystenci rodzin

Fundacja Dialog zaprasza cudzoziemców mieszkających w województwie Podlaskim do korzystania ze wsparcia asystentów cudzoziemców w ramach punktów informacyjno-doradczych w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. W ramach punktów oferujemy pomoc w odnalezieniu się w lokalnych realiach oraz zapewnienie dostępu do fachowego poradnictwa.

W ramach punktów informacyjno-doradczych pomoc świadczą:

 • Asystent cudzoziemców
 • Prawnik

PUNKT INOFORMACYJNO-DORADCZY w Białymstoku – ul. ks. Abramowicza 1

Dyżury asystentów: poniedziałek-piątek 9:00 – 17:00.

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY w Białymstoku – ul. Kolejowa 26A

Dyżury asystentów: poniedziałek 7:00 – 19:00, czwartek 7:00 – 19:00, piątek 7:00 – 12:00

W ramach pomocy punktu oferujemy:

 • towarzyszenie rodzinie cudzoziemskiej w rozwiązywaniu trudnych dla niej sytuacji
 • pomoc prawną dotyczące praw i obowiązków cudzoziemców
 • wyjaśnianie zasad, norm i obowiązków funkcjonujących w Polsce
 • pomoc w znalezieniu pracy
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkań
 • towarzyszenie podczas wizyt u lekarza
 • pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach z instytucjami
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych
 • przekazywanie informacji o miejscach, do których można zwracać się z problemami
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów oraz w trakcie wizyt w urzędach itp.

Z pomocy asystentów oraz prawnika można skorzystać także w godzinach ich pracy dzwoniąc pod numer 85 742 40 41 lub pisząc na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl.

Zapraszamy także do korzystania z punktów informacyjno-doradczych w Suwałkach i Łomży:

PUNKT INOFORMACYJNO-DORADCZY w Suwałkach – ul. Noniewicza 91

Dyżury asystentów: poniedziałek 13:00 – 16:00

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY w Łomży – ul. Sadowa 8

Dyżury asystentów: poniedziałek-piątek 9:00 – 16:00.

 

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji