Akademia Umiejętności

W ramach działania prowadzone są systematyczne zajęcia dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców Budowlani w Białymstoku. Są to zajęcia edukacyjne, wyrównawcze, ogólnorozwojowe, jak i artystyczne i wyrównujące zaległości szkolne, nauka języka polskiego, polskiej kultury, ale też rozwijające zainteresowania i konstruktywnie wypełniejące czas wolnego dzieci. Zajęcia są prowadzone przez 5 godzin dziennie w sali udostępnionej na działania edukacyjne. Zajęcia adresowane są do różnych grup wiekowych. Zajęcia organizuje i prowadzi P. Elżbieta Hołko – pedagog wraz z wolontariuszami europejskimi.