BEZPŁATNE KOREPETYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

with Brak komentarzy

Do 25.11.2019 roku przyjmujemy zgłoszenia na BEZPŁATNE KOREPETYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z:

  • języka angielskiego
  • języka polskiego
  • języka niemieckiego
  • języka rosyjskiego
  • matematyki
  • chemii
  • fizyki

Korepetycje skierowane są do dzieci i młodzieży z potrzebami edukacyjnymi, problemami rozwojowymi i zdrowotnymi takimi jak m.in. autyzm, niedosłuch, nadpobudliwość psycho-ruchowa, trudność funkcjonowania w grupie z terenu Białegostoku oraz gmin: Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Supraśl oraz Zabłudów. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, które korzystają ze świetlic środowiskowych, pieczy zastępczej, z rodzin przeżywających trudności wychowawcze.
Aby zgłosić udział dziecka w zajęciach należy zgłosić się do Biura Projektu Fundacji DIALOG – ul. ks. Abramowicza 1 IIp.
Miejsce odbywania się zajęć: Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.
Dokument zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie: www.fundacjadialog.pl. Zgłoszenia dzieci oraz młodzieży do udziału w korepetycjach mogą dotyczyć zarówno pojedynczych osób, jak i grup zgłaszanych przez placówki wsparcia dziennego z terenu wyżej wymienionych gmin.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 788 879 776 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.