Zapytanie ofertowe – prowadzenie szkoleń

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na poprowadzenie szkoleń skierowanych do osób pracujących z cudzoziemcami oraz nauczycieli pracujących w środowisku międzykulturowym nr 6/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wykaz szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat przez oferenta

Zapytanie ofertowe – zakwaterowanie, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz sali szkoleniowej podczas 10 dwudniowych szkoleń skierowanych do osób pracujących z cudzoziemcami oraz nauczycieli pracujących w środowisku międzykulturowym nr 5/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe – pomoc prawna w Suwałkach

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia świadczenia pomocy prawnej cudzoziemcom w ramach punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców w Suwałkach od sierpnia 2018 do czerwca 2020 nr 4/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/FAMI z dnia 01.08.2018 r. 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

Informacja o wyborze Wykonawcy 3/2018

with Brak komentarzy

Poniżej załączamy informację o wyborze Wykonawcy wyłonionym w ramach zapytania ofertowego  na realizację zamówienia wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby kursu języka polskiego dla cudzoziemców w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 nr 3/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Informacja o wyborze Wykonawcy

Praca – doradca zawodowy

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zatrudni doradcę zawodowego w projektach UE. Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie/projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Praca w zadaniowym systemie czasu pracy (1 etat). Zatrudnienie w okresie od września 2018.

Zakres obowiązków:

 • Wspieranie uczestników projektu w rozwoju zawodowym: diagnoza kompetencji oraz potencjału, przekazywanie informacji nt. rynku pracy, możliwych ścieżek edukacyjnych, prowadzenie rozmów doradczych, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, prowadzenie warsztatów z tego obszaru, przygotowywanie tekstów z tego obszaru
 • Wyszukiwanie informacji istotnych dla rozwoju zawodowego
 • Organizacja szkoleń, spotkań, eventów
 • Nawiązywanie relacji z organizacjami/instytucjami/firmami w celu pozyskiwania ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu
 • Współpraca z kadrą Fundacji Dialog realizującą projekty
 • Prowadzenie dokumentacji pracy: dokumentacja szkoleń, spotkań, przygotowywanie raportów, protokołów

Wymagania niezbędne

 • doświadczenie w pracy z osobami z różnych grup docelowych
 • ukończone szkolenia/kursy z zakresu pracy z różnymi grupami klientów
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego
 • preferowany staż pracy

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (do uzgodnienia) w okresie od września 2018 do stycznia 2019
 • zadaniowy system czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres biuro@mentoring.pl do dnia 29 lipca 2016 r. Wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 505 965 634.

Praca – specjalista ds. techniczno-administracyjnych w projektach UE

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zatrudni specjalistę ds. techniczno-administracyjnych w projekcie UE. Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko specjalisty ds. techniczno-administracyjnych w projekcie/projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Praca w zadaniowym systemie czasu pracy (1/2 etatu lub etat – do uzgodnienia). Zatrudnienie w okresie od września 2018.

Zakres obowiązków:

 • techniczna obsługa projektu
 • organizacja zadań w projekcie
 • koordynacja naboru uczestników projektu
 • promocja projektu
 • przygotowywanie korespondencji
 • przebieg szkoleń
 • udostępnianie/powielanie materiałów dydaktycznych
 • współpraca z realizatorem zajęć w ramach zadań zleconych
 • organizacja postępowań, ofert, umów oraz zakupów w ramach projektu

Wymagania niezbędne

 • doświadczenie w pracy administracyjnej
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy w projektach
 • preferowany min. dwuletni staż pracy

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (do uzgodnienia) w okresie od września 2018 do stycznia 2019
 • zadaniowy system czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres biuro@mentoring.pl do dnia 29 lipca 2016 r. Wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 505 965 634.

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby kursu języka polskiego dla cudzoziemców w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 nr 3/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/FAMI z dnia 16.07.2018 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań 

1 3 4 5 6 7 8 9 10