Kurs dla cudzoziemców „Prawo w Polsce część I”

with Brak komentarzy

„Prawo w Polsce część I”

 

Jak i kiedy można ubiegać się o pobyt stały lub obywatelstwo polskie?

Jakie przysługują mi prawa i obowiązki w Polsce?

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów?

Skąd pobrać wnioski do urzędów? Jak je wypełnić?

 

Na te i inne pytania związane z kwestiami prawnymi znajdziecie Państwo odpowiedź podczas spotkania, na które zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazani jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Poprowadzić je będzie doświadczony prawnik specjalizujący się w zakresie proponowanej tematyki szkolenia. Zapewniamy tłumacza. Ilość miejsc ograniczona

.

Data i miejsce szkolenia:

25.07.2018/17.30-19.00/

 Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

 

Chętnych  prosimy o zgłoszenia do 22.07.2018 r. na adres email: elzbietacholko@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji Dialog:

 1. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku w godz. 10.00-16.00

od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskasz pod numerem telefonu: 790 634 894

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

 

“ Право в Польше I часть”

 

Как и когда можно подаваться на постоянное место жительства или польское гражданство?

Какие права и обязанности я приобретаю в Польше?

На что обратить внимание при подписании договоров?

Откуда скачать анкеты  для нужных учреждений? Как их заполнить?

 

На эти и другие вопросы, связанные с юридическими проблемами Вы найдёте ответ во время встречи, на которую мы Вас приглашаем – в соответствии с концепцией нашего проекта – люди из стран, не состоящих в Евросоюзе, а также жителей Подлясья,находящихся на основании разрешения на временное проживание, постоянное, согласия на пребывание по гуманитарным причинам, являются основной целевой группой проектов в рамках Программы FAMI.

Курс является бесплатным. Проведёт его опытный юрист, бспециализирующийся в сфере предлагаемой темы. Предоставляем переводчика.Количество мест ограничено.

Дата и место проведения курса:

25.07.2018/17.30-19.00-/

Фонд Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке.

 

Желающих просим сообщить нам до 22.07.2018г.по мэйлу: elzbietacholko@gmail.com         или беспосредственно в офисе Фонда Диалог ул. Кс.Абрамовича 1 в Белостоке с 10:00 – до 16:00 c понедельника по пятницу.

 

Подробную информацию о курсе можно узнать по телефону 790-634-894.

 

„Law in Poland part I”

 

How and when to apply for permanent residence or polish citizenship?

What rights and duties do I have in Poland?

What should I consider when concluding a contract?

Where can I download official requests? How to fill them out?

 

Answers for these and other questions in the field of law You will find during a training offered for persons coming from countries outside of the European Union and now living in Podlasie region, staying in Poland on the base of temporary or permanent residence, refugee status or subsidiary protection, ponited out as beneficiary of the projects of FAMI ( Asylum, Migration and Integration Fund) Programme.

The training is free. It will be provided by a lawyer specialised in the subject of the training. We provide a translator.

The number of participants is limited.

 

Date and place of the training:

25th of July 2018/ 5.30-7.00 p.m./

Fundacja Dialog ul. Ks. A. Abramowicza 1 Białystok

 

If You’re interessted please report your request till the 22nd of July 2018 on the email address: elzbietacholko@gmail.com

or directly in the Fundacja Dialog office on the Abramowicza St. 1 in Bialystok.

 

For further information please contact us under: 790 634 894

 

Projekt „Silny rodzic”

with Brak komentarzy

Fundacja „DIALOG” wraz z Białostocką Grupą Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera i Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku zapraszają rodziców dzieci z niepełnosprawnością do udziału w Projekcie „Silny rodzic – Białostocka Grupa Wsparcia Rodziców wychowujących osoby z niepełnosprawnością

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu odbędą się warsztaty i zajęcia dla rodziców. Żeby rodzice mogli w pełni skorzystać z proponowanych spotkań, dzieci będą miały zorganizowane, zajęcia.

Warsztaty dla rodziców:

 1. „Różne sposoby radzenia sobie ze stresem – Co dzień nowa/y ja” – prowadząca: Marzena Radecka;
 2. „Zdrowe odżywianie – wpływ diety na funkcjonowanie organizmu dzieci i młodzieży.” – prowadząca: Janetta Sidoruk;
 3. „Nie krzyczę rozumiem, rozmawiam NVC” – prowadząca: Adrianna Nazaruk;
 4. „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” – prowadzący: Andrzej Cwaliński;
 5. „Samodzielność dziecka z niepełnosprawnością” – prowadząca: Katarzyna Filkiewicz;
 6. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami prowadzonych wg. Programu Carole Sutton ”Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” – prowadzące: Justyna Grochowska, Monika Kożuchowska-Dojlido;
 7. Warsztaty wizażu i makijażu, po których będzie sesja fotograficzna. Wystawa zdjęć pod tytułem: „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci.” – „Polka” Salon Kosmetyczny & Make Up;
 8. Masaż relaksacyjny – masażysta Gaweł Dojlido;
 9. Zajęcia taneczne:
 • ZUMBA – prowadząca: Joanna Potocka,
 • Taniec brzucha – prowadząca: Katarzyna Charko.

Warsztaty dla dzieci:

 1. „Zajęcia plastyczne cz. 1 i 2”
 2. „Trening Umiejętności Społecznych cz. 1 i 2”
 3. „Terapia Tańcem i Ruchem”

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie są proszone o zgłaszanie się za pomocą formularza (formularz należy wypełnić i podpisać) zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Dialog www.fundacjadialog.pl  i wysłanie go w formie elektronicznej (skan) na adres: bialostockagrupawsparcia@wp.pl lub mkruhlej@fundacjadialog.pl lub dostarczyć do siedziny Fundacji Dialogu lub KTA O/Białystok.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z: Moniką Kożuchowską – Dojlido pod numerem 503828348 oraz Moniką Hurcewicz 690680953.

Harmonogram zajęć w projekcie

Karta zgłoszeniowa

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON z dotacji Miasta Białystok.

      

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/FAMI

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia prowadzenia w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020 punktu informacyjno-doradczego w Łomży nr 1/2018/FAMI z dnia 11.06.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Pełna treść oraz pozostałe dokumenty znajdują się w załączniku.

Treść zapytania ofertowego – pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc.)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf.)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc.)

 

PIKNIK 2018

PIKNIK 2018

with Brak komentarzy

W dniu 10 czerwca 2018 r., w godz. 12.00 – 16.00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (dawniej Białostockie Muzeum Wsi, droga na Augustów) odbył się współorganizowany przez naszą fundację Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. W pikniku wzięło udział ponad 400 osób.

 

Harmonogram pikniku był następujący:
• 12.00 Rozpoczęcie na terenie skansenu (spichlerz obok placu zabaw- zagroda z Dąbrowy Moczydły),
• 12.15 Pokaz sokolniczy – poprowadzili sokolnicy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej MP-Sokolarni,
• Warsztaty garncarskie oraz warsztaty rzeźbiarskie,
• Warsztaty i animacje dla dzieci i rodziców ( gry, konkursy, quizy z nagrodami, malowanie tatuaży, kącik skręcanych baloników, tańce integracyjne),
• Dmuchane urządzenia rekreacyjne (wieża do skoków, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany plac zabaw, trampolina do skakania),
• Darmowa wata cukrowa,
• Malowanie twarzy,
• Nagrody dla wychowanków rodzin zastępczych,
• Prezentacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych,
• Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów,
• Punkt Informacyjny o rodzicielstwie zastępczym – prowadzili pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze, którzy podzielili się własnym doświadczenie; można było uzyskać informacje jak zostać rodzicem zastępczym,
• Punkt informacyjny Fundacji Dialog – prowadzili pracownicy i wolontariusze Fundacji Dialog, można było uzyskać informacje jak zostać mentorem – wolontariuszem i pomagać wychowankom pieczy zastępczej,
• Wspólny poczęstunek – potrawy regionalne przygotowała Fundacja Rodziny Czarneckich,
• Inne atrakcje i niespodzianki.

WSTĘP JEST WOLNY

Organizatorami pikniku byli: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Dialog, Fundacja Rodziny Czarneckich, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Białystok oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Świąteczna akcja Shoebox

with Brak komentarzy

Zbliżają się święta, a wraz z nimi czas na bezinteresowne czyny i cuda. Fundacja Dialog rozpoczyna zbiórkę prezentów dla cudzoziemskich dzieci.

Oto co powinieneś zrobić:

 • weź pudełko na buty, zapakuj je w papier do pakowania
 • zdecyduj, komu chcesz je podarować (powinieneś napisać na pudełku: chłopiec/dziewczynka, wiek)
 • wypełnij je drobnymi prezentami (zabawki, przybory szkolne, artykuły sanitarne, czekolada, lizaki itp.)

Przynieś swoje pudełko od 6 listopada do 20 grudnia w godzinach od 10 do 17 do naszej siedziby.

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

with Brak komentarzy

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne kursy języka angielskiego. Kurs będą realizowane na różnych poziomach trudności w zależności od znajomości języka. Aby zgłosić udział dziecka w zajęciach należy zgłosić się do Biura – ul. ks. Abramowicza 1 lub wysłać zgłoszenia na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com

Kurs językowy skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Białegostoku oraz gmin: Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Supraśl oraz Zabłudów. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, które korzystają ze świetlic środowiskowych oraz są w pieczy zastępczej.

Miejsce odbywania się zajęć: Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalany po zebraniu grup na poszczególnych poziomach znajomości języka.

Kurs obejmuje zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, łącznie 384 godziny (2 lata * 192 godz./rok). Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikat o ukończonym kursie i osiągniętym poziomie języka angielskiego.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie: www.fundacjadialog.pl.  Zgłoszenia dzieci oraz młodzieży do udziału w kursach mogą dotyczyć zarówno pojedynczych osób, jak i grup zgłaszanych przez placówki wsparcia dziennego z terenu wyżej wymienionych gmin.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 788 879 776 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Zapraszamy!

Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Mobilny Punkt Wsparcia w Gminie Juchnowiec Kościelny

with Brak komentarzy

Zapraszamy do korzystania z oferty usług Mobilnego Punktu Wsparcia osoby z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze w tym w szczególności:

 • Osoby rekomendowane przez pracowników socjalnych
 • Rodziny korzystające z asystentury rodzinnej
 • Rodziny objęte procedurą niebieskiej kraty
 • Rodziny z nadzorem kuratorów
 • Rodziców dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego

W ramach Punktu oferowane są BEZPŁATNIE następujące formy pomocy:

Poradnictwo prawne świadczone przez radcę prawnego
Konsultacje indywidualne z psychologiem
Indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego
Indywidualne mediacje rodzinne prowadzone przez mediatora
Terapia rodzinna
Konsultacje ze specjalistą do spraw przemocy
Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa
Terapia par i terapia małżeńska

 

Adres Mobilnego Punktu Wsparcia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin.

Spotkania umawiane są indywidualnie w godzinach:

W godzinach od W godzinach od
PONIEDZIAŁEK 09:00 16:00
WTOREK 12:00 19:00
ŚRODA 09:00 16:00
CZWARTEK 09:00 16:00
PIĄTEK 12:00 19:00

Wszystkie terminy spotkań ze specjalistami należy zgłosić do pracowników projektu
tel.: 788 879 776, e-mail: wm.fundial@gmail.com lub asystenta rodziny/pracownika socjalnego –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Istnieje możliwość korzystania z usług w innych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się telefonicznym.

 

 

Projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.08.2017 r. prowadzone w trybie procedury rozeznanie rynku

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem sal lekcyjnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz sali gimnastycznej do organizacji przedstawienia w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie udzielane jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy

 

Rozpoczynamy projekt „Budujemy swoją przyszłość z SP15”

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017 roku rozpoczęła realizację dwuletniego projektu
pt.: „Budujemy swoją przyszłość z SP15” (nr RPO.03.01.02-20-0029/15).

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 15 w Białymstoku.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu: 461 568,30 PLN, w tym dofinansowanie: 430 248,30 PLN

Grupa docelowa: 110 uczniów i 20 nauczycieli SP nr 15 w Białymstoku

Główny cel projektu: Zwiększone szanse edukacyjne, rozwojowe i wychowawcze 110 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2019 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych, w tym nauk matematyczno-przyrodnicznych, językowych, technicznych, informatycznych, kształtowanie przedsiębiorczości i inicjatywności, podniesienie jakości kształcenia poprzez poszerzenie oferty TIK oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji 20 nauczycieli.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Mały poliglota – rozwijanie kompetencji językowych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 2. Akademia młodego odkrywcy – kształtowania i rozwijania u uczniów umiejętności przyrodniczych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: Pluszakowe laboratorium, Trzy żywioły i Klub odkrywców
 • wyposażenie szkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć

Zadanie 3. Cyfrowy uczeń – TIK w szkole i podnoszenie umiejętności cyfrowych uczniów

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: „Scratch junior” nauka algorytmicznego myślenia u najmłodszych, „Mistrzowie Kodowania” – nauka programowania
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (laptopów z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, projektorów)

Zadanie 4. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli

 • szkolenie dla realizatorów programu „Przygody Zippiego”,
 • szkolenie z zakresu wdrażania oceniania kształtującego,
 • warsztaty dotyczące metod efektywnego nauczania.

Zadanie 5. Wspieram siebie – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • zajęcia logopedyczne,
 • wsparcie psychologa,
 • zajęcia socjoterapeutyczne „Razem raźniej”
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 6. Miłośnicy matematyki – rozwijanie u uczniów kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów: Gramy w piktogramy, Klub konstruktorów – robotyka, Matematyka umysłu gimnastyka
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zadanie 7. W stronę przedsiębiorczości i kariery zawodowej – działania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i kształtowania postawy przedsiębiorczej

 • zajęcia dodatkowe: Młody finansista
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

REKRUTACJA do udziału w projekcie odbędzie się na terenie szkoły w dwóch etapach:

I etap w dniach 15-30 września 2017 r. na rok szkolny 2017/2018
II etap w dniach 15-30 września 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia ucznia/uczennicy do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka) w sekretariacie szkoły,  u pedagoga szkolnego, wychowawcy lub w biurze projektu.

Biuro projektu prowadzi:
Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Izabela Dąbrowska, tel. 697 487 328, e-mail: i.dabrowska.dialog@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Projekt pt.: „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1 2 3 4 5 6