ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące świadczenia usług psychologicznych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY  (psycholog) PLIK W ZAŁĄCZNIKU

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące świadczenia usług trenerskich dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie ofertowe trenerzy – plik z załącznikiem

Zapytanie ofertowe nr 4/RR/SP15/2019 z dnia 10.04.2019 r.

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1 w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

Warsztaty kuchni syryjskiej

Warsztaty kuchni syryjskiej

with Brak komentarzy

 

Serdecznie zapraszamy na integracyjne warsztaty kulinarne Kuchni  syryjskiej. Podczas warsztatów można będzie poznać kuchnię mieszkających w Białymstoku przedstawicieli innych narodowości, zasmakujemy kuchni danego narodu i będziemy mieli okazję do wspólnego gotowania.

Warsztaty zostaną zorganizowane w studiu kulinarnym „Zmokła Kura” (ul. Witosa 15B) w Białymstoku  w dniu 05 kwietnia o godz. 18:00. Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom Białegostoku – zarówno dorosłym, jak i dzieciom.  Spotkanie poprowadzą przedstawiciele narodowości, jakich kuchnię będziemy poznawać.  Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsze przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl. Udział w spotkaniu wezmą osoby, które jeszcze nie brały udziału w warsztatach oraz najszybciej prześlą swoje zgłoszenia.  UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

Bezpłatny kurs mediatorów rodzinnych

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym kursie specjalizacyjnym z zakresu mediacji rodzinnych. Szkolenie prowadzone będzie według standardów ENMA – Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dla mediatorów, umożliwiający ubieganie się o wpis na listę mediatorów prowadzone przez Sądy Okręgowe w Polsce. Kurs obejmuje udział w 150 godzinach zajęć w ramach pięciu zjazdów 3-dniowych.

TERMINY KURSU (150 godzin):

 • 12 – 14 lipca (piątek – niedziela)
 • 9 – 11 sierpnia (piątek – niedziela)
 • 13 – 15 września (piątek – niedziela)
 • 27 – 29 września (piątek – niedziela)
 • 11 – 13 października (piątek – niedziela)

Program szkolenia:

 1. Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych
 2. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów – diagnoza konfliktu na rzecz prowadzenia postępowania mediacyjnego (ćwiczenia praktyczne)
 3. Komunikacja w mediacji oraz wpływ emocji stron konfliktu i mediatora na postępowanie mediacyjne (ćwiczenia praktyczne)
 4. Trening umiejętności mediacyjnych oraz symulacje w oparciu o model mediacji klasycznych (wg standardów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji)
 5. Mediacje rodzinne a systemowa terapia rodzin, specyfika konfliktów rodzinnych, genogram jako mapa rodziny
 6. Konstruowanie ugód w sporach rodzinnych oraz planów wychowawczych (ćwiczenia praktyczne)

Prowadzący:

Jerzy Śliwa – zawodowy mediator, trener, współpraca z EMNI Bruksela, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, współtwórca Stowarzyszenie Mediatorów Polskich.

Marcin Szargiej – pedagog, terapeuta i mediator sądowy, prowadzi także zajęcia z zakresu psychoedukacji, profilaktyki zachowań ryzykownych oraz doradztwa zawodowego.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok lub Fundacji Dialog (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na adres e-mail: mkruhlej@gmail.com do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Kwestionariusz zgłoszeniowy 

Kurs jest realizowany w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF.

Warsztaty kuchni meksykańskiej

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na integracyjne warsztaty kulinarne Kuchni  meksykańskiej. Podczas warsztatów można będzie poznać kuchnię mieszkających w Białymstoku przedstawicieli innych narodowości, zasmakujemy kuchni danego narodu i będziemy mieli okazję do wspólnego gotowania.

Warsztaty zostaną zorganizowane w studiu kulinarnym „Zmokła Kura” (ul. Witosa 15B) w Białymstoku  w dniu 28 marca o godz. 18:00. Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom Białegostoku – zarówno dorosłym, jak i dzieciom.  Spotkanie poprowadzą przedstawiciele narodowości, jakich kuchnię będziemy poznawać.  Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsze przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl. Udział w spotkaniu wezmą osoby, które jeszcze nie brały udziału w warsztatach oraz najszybciej prześlą swoje zgłoszenia.  UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 3/RR/SP15/2019 z dnia 18 marca 2019 r.

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty  dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć „SZACH-MAT – nauka gry w szachy” do Szkoły Podstawowej nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby projektu pt. „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” w zapytaniu ofertowym nr 3/RR/SP15/2019 z dnia 18 marca 2019 r.

Załącznik_ZO nr 3 -formularz ofertowy

ZO nr 3 – pomoce szachy

Rekrutacja na szkolenie programu ODZYSKAĆ DZIECKO.

with Brak komentarzy

 

Fundacją DIALOG oraz  Fundacja KORALE informuje, iż w ramach  projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie podstawowe programu Odzyskać Dziecko.

Projekt zakłada objęcie wsparciem kadrę i podopiecznych z terenu 7 powiatów województwa podlaskiego tj: (zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, augustowskiego i suwalskiego).

Szkolenie skierowane jest do kadry, wolontariuszy  instytucji pomocy społecznej realizujących zadania na rzecz wsparcia rodzin i pieczy zastępczej.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia IV-V.2019r. Osoby chętne zapraszamy do udziału w szkoleniu poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl
formularz_zgłoszeniowy KADRA szkolenie podstawowe

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć wyrównawczych z logopedą dla uczniów cudzoziemskich na terenie białostockich szkół, w zamówieniu nr 1/2019/FAMI z dnia 12.03.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Spotkania edukacyjne w powiatach w ramach projektu „Odzyskać Dziecko”

with Brak komentarzy

 

 

Fundacja DIALOG oraz  Fundacja KORALE informują, iż w ramach  projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” odbyło się  pięć spotkań edukacyjnych w powiatach: zambrowskim, wysokomazowieckim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim. Przed nami jeszcze dwa spotkania w powiecie suwalskim i augustowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji obszaru wspierania dziecka i rodziny z  powiatu hajnowskiego ( ops, pcpr, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjne, ośrodki wsparcia dziennego). Podczas spotkania przedstawione zostały założenia i narzędzia programu ODZYSKAĆ DZIECKO oraz dobre praktyki z wdrażania programu.
Jednocześnie wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu miały  możliwość zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, celami, ideą i  formą projektu, a także jego umiejscowieniem w systemie pomocy.
Omówione zostały kolejne etapy projektu- system szkoleń oraz zasady uzyskania tytułu realizatorów/edukatorów programu ODZYSKAĆ DZIECKO.             Zainteresowane osoby chcące uzyskać kompetencje realizatorów/edukatorów programu miały możliwość  dokonania wstępnego zgłoszenia.

1 2 3 4 5 6 7 11