ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące zakupu, dostawy i montażu wraz z ustawieniem wyposażenia w urządzenia biurowe pracowni biurowej i sali szkoleniowej Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Plik w załączniku:

9_zapytanie dostawa drukarka ksero niszczarka

 

Integracyjne warsztaty kulinarne

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na integracyjne warsztaty kulinarne:

  • 17 maja o godzinie 18:30 kuchni dagestańskiej
  • 22 maja o godzinie 18:00 kuchni tatarskiej

Podczas warsztatów można będzie poznać kuchnię mieszkających w Białymstoku przedstawicieli innych narodowości, zasmakujemy kuchni danego narodu i będziemy mieli okazję do wspólnego gotowania.

Warsztaty zostaną zorganizowane w studiu kulinarnym „Zmokła Kura” (ul. Witosa 15B) w Białymstoku. Spotkania dedykowane są mieszkańcom Białegostoku – zarówno dorosłym, jak i dzieciom.  Spotkania poprowadzą przedstawiciele narodowości, jakich kuchnię będziemy poznawać.  Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsze przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl. Udział w spotkaniu wezmą osoby, które jeszcze nie brały udziału w warsztatach oraz najszybciej prześlą swoje zgłoszenia.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Można wziąć udział tylko w jednych warsztatach, więc prosimy o informacje w mailu o warsztatach, których dotyczy zgłoszenie.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne kursy angielskiego dla dzieci i młodzieży

with Brak komentarzy

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne kursy języka angielskiego, które organizujemy. Kurs są realizowane na różnych poziomach trudności w zależności od znajomości języka. Aby zgłosić udział dziecka w zajęciach należy zgłosić się do Biura – ul. ks. Abramowicza 1 lub wysłać zgłoszenia na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Kurs językowy skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Białegostoku oraz gmin: Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Supraśl oraz Zabłudów. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, korzystające z placówek wsparcia, pieczy zastępczej. 

Miejsce odbywania się zajęć: Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Kurs obejmuje zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Informacja o godzinach odbywania się zajeć można uzyskać pod numerem telefonu podanym poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie: www.fundacjadialog.pl.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 788 879 776 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Zapraszamy!

Kwestionariusz zgłoszeniowy 

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące świadczenia dostaw artykułów spożywczych na potrzeby prowadzenia warsztatów gastronomicznych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w okresie od maja 2019 r. do sierpnia 2019 r. w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie dostawa artykułów spożywczych – PLIK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące dostaw materiałów budowlanych na potrzeby prowadzenia warsztatów budowlano-remontowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

 

zapytanie dostawa materiałów budowlanych – PLIK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące zakupu, dostawy i montażu wraz z ustawieniem wyposażenia sali szkoleniowej Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie dostawa wyposażenie sali szkoleniowej – plik

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące świadczenia usług animacyjnych w ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe animator – plik z załącznikiem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące zakupu wyposażenia pracowni biurowej i sali szkoleniowej Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

Zapytanie dostawa wyposażenie biura i sali – plik w załączniku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące świadczenia usług psychologicznych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY  (psycholog) PLIK W ZAŁĄCZNIKU

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące świadczenia usług trenerskich dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie ofertowe trenerzy – plik z załącznikiem

1 2 3 4 8