Zapytania o cenę nr SZWZ/3.1/2SZ/2019 – opieka nad dziećmi

with Brak komentarzy

Zapytanie o cenę nr SZWZ/3.1/2SZ/2019 na zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestniczek projektu pt. „Druga Szansa” w formie półkolonii w ramach projektu pt. „Druga Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie_o_cenę_półkolonie

Formularz ofertowy – półkolonie_łomża

Zapytanie ofertowe nr 5/RR/SP15/2019

with Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe nr 5/RR/SP15/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do doradztwa zawodowego do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1 w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZO nr 5 – pomoce – doradztwo zawodowe

Załącznik do ZO nr 5 – doradztwo zawodowe – formularz ofertowy

Co to jest TBRI?

Co to jest TBRI?

with Brak komentarzy

W dniu 28 – 29 czerwca 2019 r . Fundacja Dialog zorganizowała szkolenie i konsultacje specjalistyczne z TBRI dla zawodowych rodzin zastępczych z będących w systemie pieczy zastępczej Miasta Białegostoku.

TBRI – Trust-Based Relational Intervention® -Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

Szkolenia i konsultacje są prowadzone przez trenerów Koalicji na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej: Annę Maciejczuk, Edytę Wojtasińską, Jarosław Wojtasińskiego, Klaudię Chazan ze Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”. Szkolenia i konsultacje są realizowane przez Fundację Dialog w ramach zadania publicznego „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego” i jest dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Program Odzyskać Dziecko

with Brak komentarzy

Informujemy, iż wspólnie z  Fundacją Wspierania Rodzin KORALE zakończyliśmy szkolenie dwóch grup z siedmiu powiatów województwa podlaskiego na realizatorów Programu ODZYSKAĆ DZIECKO.
To był bardzo intensywny i owocny czas. Otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników, za które bardzo dziękujemy.
Chcemy również serdecznie podziękować Wam, uczestnikom szkolenia za Wasze zaangażowanie, aktywność, wiedzę i otwartość na drugiego człowieka. Mamy przekonanie, że jesteście właściwymi ludźmi na właściwym miejscu oraz że jesteście wielkim skarbem dla Waszych podopiecznych.
Jest nam również niezmiernie miło powitać w zespole naszej Fundacji realizatorów programu z 7 powiatów (łomżyńskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, suwalskiego, hajnowskiego i augustowskiego). Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to właśnie Wy będziecie z nimi współpracować i wspierać rodziny, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze przez kolejne miesiące.

Wakacje z twórczością

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny cykl letnich warsztatów twórczych dla młodzieży. W trakcie pięciu dni  będziemy poznawać różne techniki plastyczne. Motywem łączącym działania będzie historia Białegostoku. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach:  kreatywności, kolażu, malowania na szkle i rzeźby. Spotkania odbędą się w ramach Młodzieżowej Sceny Twórczości.

Zajęcia poprowadzi: Monika Marciniak – animatorka społeczna, pasjonatka historii Białegostoku, profesjonalna instruktorka działań twórczych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy.

Kiedy:

1 tura: 8-12 lipca 2019 r.

2 tura: 5-9 sierpnia 2019 r.

W godzinach od 9.00 do 13.00

Gdzie:

Fundacja Dialog, ul. Abramowicza 1, Białystok

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można uzyskać:

Beata Kardasz tel. 605956411

Wydarzenia będą współfinansowane w ramach projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Otwarcie wystawy „Ze stołem, pod osłoną nieba”

with Brak komentarzy

Zapraszamy serdecznie 17 czerwca o godzinie 18:00 na otwarcie wystawy „Ze stołem, pod osłoną nieba”, które będzie miało miejsce na placu przed budynkiem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wystawa prezentuje mieszkających w naszym województwie ludzi z różnych kręgów kulturowych, naszych przyjaciół z Ukrainy, Rosji, Czeczenii, Kazachstanu. Jest ona efektem współpracy Fundacji Dialog z fotografem Michałem Hellerem. Wystawę będzie można oglądać przed budynkiem dawnego Ratusza przez najbliższy miesiąc.

Poniżej kilka słów o koncepcji wystawy od samego autora.

„Kilka miesięcy temu Fundacja Dialog zaproponowała mi stworzenie projektu fotograficznego związanego z jej działalnością. Dobry, łatwy temat – pomyślałem. Dialogowi przyglądam się z uznaniem i sympatią od dłuższego czasu. Idee przyświecające fundacji są mi bliskie. Zrobić zdjęcia o przyjaźni i gościnności – nic prostszego. Jednak im dłużej o tym projekcie myślałem – tym więcej miałem wątpliwości co do łatwości jego realizacji. 

Dialog pracuje między innymi z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce. Do naszego kraju często sprowadza ich trudna, czasami fatalna sytuacja w ojczyźnie. Wojna, głód, niemożność normalnego funkcjonowania. U nas szukają spokoju, bezpieczeństwa dla siebie i bliskich, zwyczajnej spokojnej codzienności bez strachu co noc i obaw o jutro.

Misją fundacji jest ułatwienie tym ludziom aklimatyzacji w nowych warunkach. Nie chodzi tylko o formalności. Znacznie ważniejsze są kwestie związane z nawiązaniem kontaktu z lokalnymi społecznościami, walka z alienacją. 

Jak opowiedzieć o tym zdjęciami? Jak znaleźć wspólny mianownik pomiędzy ludźmi z różnych kręgów kulturowych? Jak pokazać ich w najlepszym świetle, bez cienia brutalnych doświadczeń? Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na te pytania. Jak się później okazało – szukałem za daleko. 

A wystarczyło usiąść z rodziną do stołu… 

Tradycja, z której się wywodzimy jest nierozerwalnie związana z kuchnią i jedzeniem. Nie ma u nas święta, spotkania, uroczystości rodzinnej bez spotkania przy stole. Goście, których zapraszamy na pokoje i tak wolą siedzieć w kuchni. Tam najcieplej, najmilej, najbezpieczniej. Jak u Pana Boga za piecem. Dlatego zdecydowałem, że zdjęcia zrobimy w trakcie biesiady za stołem. 

Plan był taki: postawimy stół bezpośrednio na podlaskiej gościnnej, wielokulturowej ziemi, w o grodzie, pod osłoną nieba. Na stole – potrawy ze stron ojczystych bohaterów sesji fotograficznej, przygotowane przez nich, specjalnie na tę okazję. Za stołem – Oni: nasi przyjaciele z Gruzji, Czeczenii, Ukrainy, Kazachstanu… W Polsce od kilku do dwudziestu kilku lat. Zdjęcia robimy w trakcie, jakby trochę od niechcenia. I każdemu przy okazji portretowania zadajemy pytanie: Czym jest dla Ciebie Polska – w trzech słowach. 

I prawie wszystko się udało. Z wyjątkiem finału. Po skończonych zdjęciach chcieliśmy odłożyć sprzęt, usiąść przy stole, spróbować tych wszystkich wspaniałości i wreszcie… porozmawiać. Jednak koniec zdjęć zbiegł się z początkiem ulewy! Zamiast za stół, siadłem za kierownicę. Wszyscy ruszyliśmy do domów. Właśnie! Do domów! Pomyślałem wtedy, o wyjątkowym szczęściu jakie  mają ci spośród nas, którzy do Domu nie mają daleko.” Michał Heller

Wystawa została przygotowana w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Za wystawę odpowiedzialni:

Fundacja Dialog

Fundacja Dialog jest organizacją pożytku publicznego, która powstała z inicjatywy grupy pedagogów i twórców w 2001 roku. Celem Fundacji jest wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, pomoc drugiemu człowiekowi, wspieranie twórczości i przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i dziedzictwa narodowego. Fundacja realizuje swoje cele w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata oraz poprzez rozwijanie i upowszechnianie mentoringu i wolontariatu. Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób bez względu na wyznanie, narodowe czy światopogląd i obejmują m.in. edukację dzieci i młodzieży, integrację społeczną osób w trudnej sytuacji, wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pracę z uchodźcami, migrantami i mniejszościami etnicznymi, rozwój idei mentoringu i wolontariatu, bezpłatną bibliotekę i mediatekę.

Michał Heller

Mieszka w Białymstoku, zlecenia realizuję na terenie całego kraju. Na rynku fotografii reklamowej od ukończenia studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Realizuje zlecenia dla wielu klientów agencyjnych i docelowych. Publikuje w wielu czasopismach o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie specjalizuje się w fotografii teatralnej i portretowej. Od 2012 roku etatowy fotograf Opery i Filharmonii Podlaskiej. Autor fotografii do kilkudziesięciu spektakli. Współtwórca i autor zdjęć programów kilkudziesięciu sztuk operowych i teatralnych. Fotografował większość najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny operowej. Przed jego obiektywem stanęli między innymi: Iwona Sobotka, Ewa Vesin, Agnieszka Rehlis, Rafał Bartmiński, Wojciech Gierlach, Szymon Komasa. Prowadzi także galerię, której misją jest prezentacja nieznanych projektów najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów. Kurator wystaw Tadeusza Rolke, Wojtka Wieteski, Tomasz Lazara, Chrisa Niedenthala, Wojciecha Plewińskiego, Tomka Sikory. Codziennie stara się być lepszym fotografem. Laureat IV edycji Konkursu Fotografii Teatralnej. Jury doceniło jego zestawy zdjęć z próby i z musicalu „Doktor Żywago” .

Rekrutacja do projektu „ODZYSKAĆ DZIECKO”

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG oraz  Fundacja KORALE informują, iż w ramach  projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” rozpoczęto rekrutację do projektu:

Jeśli jesteś rodzicem, który mieszka w powiecie: łomżyńskim, Mieście Łomża, suwalskim, Mieście Suwałki, augustowskim, zambrowskim, kolneńskim, wysokomazowieckim, hajnowskim i przeżywasz trudności opiekuńczo-wychowawcze, a w szczególności:
 • masz ograniczoną władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo rodzinie zastępczej lub ma nadzór kuratora rodzinnego
 • chcesz poprawić swoją trudną sytuację, poszukać najlepszego rozwiązania
 • chciałbyś pracować nad dokonaniem zmian w swoim życiu
 • chciałbyś wzmocnić swoje umiejętności rodzicielskie
  Zgłoś się do programu.Wypełnij deklarację
  DEKLARACJA_ODZYSKAĆ DZIECKO
  Z
  adzwoń pod nr telefonu 796 073 993 lub napisz: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl

 

Spotkania z kuchnią żydowską i rosyjską

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników różnorodnej kuchni mieszkających w naszym województwie cudzoziemców na kolejne spotkania integracyjnych warsztatów kulinarnych:

 • 30 maja o godzinie 18:30 kuchni żydowskiej
 • 3 czerwca o godzinie 18:00 kuchni rosyjskiej

Podczas warsztatów można będzie poznać kuchnię mieszkających w Białymstoku przedstawicieli innych narodowości, zasmakujemy kuchni danego narodu i będziemy mieli okazję do wspólnego gotowania.

Warsztaty zostaną zorganizowane w studiu kulinarnym „Zmokła Kura” (ul. Witosa 15B) w Białymstoku. Spotkania dedykowane są mieszkańcom Białegostoku – zarówno dorosłym, jak i dzieciom.  Spotkania poprowadzą przedstawiciele narodowości, jakich kuchnię będziemy poznawać.  Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsze przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl. Udział w spotkaniu wezmą osoby, które jeszcze nie brały udziału w warsztatach oraz najszybciej prześlą swoje zgłoszenia.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Można wziąć udział tylko w jednych warsztatach, więc prosimy o informacje w mailu o warsztatach, których dotyczy zgłoszenie.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Czym chata bogata – obiad nie tylko polski

with Brak komentarzy
Już po raz kolejny serdecznie zapraszamy zarówno Polaków, jak i cudzoziemców do udziału w akcji ,,Czym chata bogata – obiad nie tylko polski”. Ta inicjatywa stwarza przestrzeń do wzajemnego poznania się mieszkańców Podlasia, którzy są już tutaj od dawna, jak też i tych z doświadczeniem migracji.
Jak to działa? W dowolną niedzielę czerwca gospodarze przygotowują obiad dla gości. Podczas spotkania asystuje im wolontariusz, odpowiedzialny za kwestie organizacyjne, jak i wcześniejszy kontakt z obiema stronami w celu ustalenia dogodnego dla nich terminu. Wspólne spożywanie posiłku jest tylko pretekstem do rozmowy, wymiany poglądów, doświadczeń, historii, dialogu międzykulturowego i zadawania pytań.
Jak wziąć udział w naszej akcji? Do 10 czerwca 2019 roku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem. Na podstawie informacji w nim zawartych przypiszemy gości do gospodarzy. Nie ustalamy z góry limitu uczestników projektu, ale w przypadku nierównomiernej liczby osób reprezentujących którąś ze stron, zastrzegamy sobie prawo do kierowania się kolejnością otrzymanych zgłoszeń. Jednak dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy chętni mogli zasiąść do stołu. Zachęcamy również wolontariuszy do udziału w naszej akcji. Więcej informacji udzielimy pod adresem mailowym: wolontariat@mentoring.pl
Liczymy na to, że czerwiec okaże się miesiącem, w którym zostaną nawiązane liczne znajomości międzykulturowe, zaś uczestnicy naszego projektu zakończą spotkanie słowami: „do zobaczenia”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące zakupu, dostawy i montażu wraz z ustawieniem wyposażenia w urządzenia biurowe pracowni biurowej i sali szkoleniowej Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Plik w załączniku:

9_zapytanie dostawa drukarka ksero niszczarka

 

1 2 3 4 9