Integracyjne warsztaty kulinarne – kuchnia ormiańska i ukraińska

with Brak komentarzy

Zapraszamy na integracyjne warsztaty kulinarne w trakcie których poznamy kuchnię mieszkających w Białymstoku przedstawicieli innych narodowości, zasmakujemy kuchni danego narodu i będziemy mieli okazję do wspólnego gotowania.

Warsztaty zostaną zorganizowane 7 i 13 grudnia o godz. 17 w studiu kulinarnym „Zmokła Kura” (ul. Witosa 15B) w Białymstoku. W dniu 7 grudnia uczestnicy przyrządzą dania kuchni ormiańskiej, natomiast 13 grudnia poznamy charakterystyczne przepisy kuchni ukraińskiej. Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom Białegostoku – zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele narodowości, jakich kuchnię będziemy poznawać.  Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsze przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl. Udział w spotkaniu wezmą osoby, które najszybciej prześlą swoje zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kurs adaptacyjny „Praktyczne aspekty zakładania własnej działalności gospodarczej” [POL, RUS]

with Brak komentarzy

Zapraszamy na kolejne spotkanie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tym razem założycielka własnej restauracji w Białymstoku opowie o swoich doświadczeniach związanych z wynajmem lokalu, finansami, umowami i innymi interesującymi Państwa kwestiami. 

Na spotkanie zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazani jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji). (więcej…)

Szkolenie dla nauczycieli

with Brak komentarzy
Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Szkolenia są organizowane przez Fundację Dialog. Program szkolenia będzie przede wszystkim praktycznych metod pracy, oceniania, przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego i włączania ich do pracy całej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania scenariuszy lekcji dla klas niejednolitych kulturowo.
W ramach szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
  • Główne grupy cudzoziemców w Polsce oraz sytuacja w ich krajach pochodzenia
  • Główne różnice kulturowe wpływające na współpracę z dziećmi oraz ich rodzicami
  • Zasady przyjmowania i promowania uczniów obcokrajowców w polskich szkołach –zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami prawa oświatowego
  • Ocenianie i przygotowanie zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego
  • Zagadnienia związane z metodycznymi aspektami nauczania grupy zróżnicowanej kulturowo
  • Oddziaływania wychowawcze w celu zintegrowania uczniów przybywających z zagranicy z grupą rówieśniczą w polskiej szkole
  • Czynniki determinujące efektywność pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo oraz dzieckiem cudzoziemskim
  • Praktyczne metody i formy pracy z klasą wielokulturową
  • Metody współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów obcojęzycznych
  • Przygotowywanie scenariuszy lekcji na klas niejednolitych kulturowo
Udział w szkoleniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Zapewniamy 2-dniowe szkolenie poprowadzone metodami aktywnymi: warsztaty, prezentacje, symulacje i dużo dyskusji (grupy 16-osobowe), materiały szkoleniowe, bezpłatny nocleg i wyżywienie.
Terminy szkolenia:  22.11.2018 r. (11:00 – 19:00) – 23.11.2018 r. (08:30 – 15:30)
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dostarczenie kwestionariusza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie Fundacji: www.fundacjadialog.pl), na adres Fundacji (ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok) lub na adres mailowy: mkruhlej@fundacjadialog.pl. W temacie prosimy wpisać:   Szkolenia dla nauczycieli.
Osoby prowadzące szkolenie:
Katarzyna Potoniec – absolwentka Zarządzania Integracją Międzykulturową w Collegium Civitas oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Współautorka i koordynatorka wielu projektów Fundacji Dialog skierowanych do cudzoziemców oraz zakresu edukacji międzykulturowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia, przede wszystkim z zakresu tematyki uchodźczej i międzykulturowej.
Anna Młynarczuk-Sokołowska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Jako teoretyk i praktyk zajmuje się edukacją międzykulturową. Jej zainteresowania koncentrują się głównie wokół metodyki i projektowania międzykulturowej edukacji nieformalnej. Jest autorką tekstów naukowych z tego zakresu, redaktorką monografii naukowo-metodycznych, inicjatorką projektów badawczych oraz społecznych.
Katarzyna Szostak-Król – nauczycielka języka polskiego w  szkole podstawowej. Do jej zainteresowań naukowych należą metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz edukacja międzykulturowa. Od kilku lat pracuje z uchodźcami w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Jest realizatorką szkoleń, projektów, konkursów z zakresu edukacji międzykulturowej, np. wojewódzki konkurs pt. Różnorodność przestrzenią dialogu, autorką materiałów metodycznych: scenariuszy zajęć edukacyjnych, bajek międzykulturowych.
Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Kurs certyfikacyjny TZA

with Brak komentarzy

Zapraszamy pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym Trening Zastępowania Agresji. Kurs jest realizowany przez partnera projektu Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

TERMIN SZKOLENIA : 1 grudnia 2018 – 2 grudnia 2018 r, 15 grudnia – 16 grudnia 2018 r., godz. 9:00 – 18:00 każdego dnia.
Kurs będzie przeprowadzony zgodnie ze standardami TZA, zakończony uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji trenera TZA na podstawowym poziomie.
W przypadku przekazania informacji o rezygnacji z udziału w kursie w terminie późniejszym niż 4 dni przed szkoleniem uczestnik może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
LICZBA MIEJSC JEST BARDZO OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Białystok (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: zarzad@federacjabialystok.pl do dnia 16 listopada 2018 roku.

Kurs jest realizowany w ramach projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020